O hře Albigenští

Míra skriptu

Graf níže ukazuje velmi zjednodušeně dva způsoby vyprávění příběhu co se týče míry skriptu. Naše hry jsou spíše otevřené, jak ukazuje obrázek vpravo.

Albigenští jsou sice skriptovaná hra, ale postavy mají poměrně velkou svobodu v rozhodování v klíčových momentech. Nemusí řešit, jak je to „správně“, protože žádné „správně“ neexistuje. Hra může dopadnout velmi různě, není to sled jasně daných kroků, ale není to ani sandbox, kde si postava dělá, co chce. Postavy mají řadu věcí k řešení, řadu vztahů k odžití, ale mají i prostor pro vlastní „hraní si“, užívání si situace.  Přenesete se do středověkého Languedoku a tam se ocitneme v těle jedné z postav.

Rozložení herních témat v postavách

Každá postava má hru samozřejmě trochu jinou. Následující graf vám poví něco o hře jednotlivých postav. Některé mají hodně romantiky, některé žádnou, mají různou míru akce nebo imerze (vcítění se do postavy), některé jsou trochu blíž sandboxu, zejména neskriptované postavy. Kdybychom měli stručně obecně pospsat celou hru, vypadala by asi takhle.

profil hry Albigenští